اخبار

افتتاح پنجاه و ششمین دفتر یوسرن در دانشگاه علوم پزشکی ساوه

افتتاح پنجاه و ششمین دفتر یوسرن در دانشگاه علوم پزشکی ساوه

پنجاه و ششمین دفتر یوسرن به صورت مجازی با حضور دکتر نیما رضایی ریاست و موسس شبکه جهانی یوسرن، معاونت تحقیقات و فناوری، سرپرست مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش در دانشکده علوم پزشکی ساوه افتتاح شد.

ادامه مطلب