معرفی واحد

تعداد بازدید:۳۹۳

معرفی واحد:

آموزش مهارت‌های بالینی بالینی عبارت است از کلیه فرآیندهای یاددهی و یادگیری مرتبط با دروس کارآموزی، کارورزی و کارآموزی در عرصه، که در محیط های بالینی بیمارستان، درمانگاه و مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشکده علوم پزشکی ساوه و غیر وابستۀ پذیرای فراگیران صورت می پذیرد. به عبارت دیگر آموزش بالینی مجموعهای از فعالیتهای یاددهی و یادگیری در محیط بالینی است که در آن استاد بالینی، دانشجو و محیط بالینی هر یک سهمی قابل توجه در مهارت آموزی ایفا می نمایند و هدف از آن، ایجاد تغییرات قابل اندازه گیری در فراگیر برای انجام مراقبتهای بالینی است. در این مرحله، فراگیر با یادگیری مهارتهای بالینی تجارب لازم را کسب نموده و فرصتی می یابد تا دانش نظری خود را به مهارتهای ذهنی، حرکتی و اجتماعی که لازمه مراقبت از بیمار است تبدیل نماید. پیچیدگی یاددهی و یادگیری در این محیط باعث شده است تا متخصصین از ابعاد مختلفی به آن بپردازند. شناسایی عوامل موثر در کاهش یادگیری عملی فراگیران از اصول مهم در برنامه ریزی آموزشی بالینی به شمار می آید. بدیهی است محیط آموزش بالینی به عنوان شبکهای متقابل و پیچیده از عواملی است که بر پیآمدهای یاددهی و یادگیری بالینی مؤثر هستند.

معرفی مسئول واحد و شرح وظایف:

نام و نام خانوادگی: خانم سمیه خادمی

مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد / پرستاری

شرح وظایف:

1- برنامه‌ریزی و هماهنگی جهت برگزاری کارگاه‌های آموزشی در مرکز مهارت‌های بالینی و پیگیری مسائل آموزشی مرکز

2- برآورد اقلام مصرفی مرکز قبل از شروع ترم تحصیلی و پیگیری جهت خرید آن، جهت استفاده دانشجویان در کلاس‌ها

3- ارتباط مداوم و مستمر با واحد آموزش دانشگاه

4- انجام وظایف محوله از طرف معاون آموزشی و مدیر آموزشی

5- هماهنگی لازم و پیگیری جهت خرید کلیه اقلام و تجهیزات پزشکی و غیر پزشکی

6- هماهنگی با شرکت‌ها جهت نصب و راه‌اندازی مانکن‌ها و تعمیرات آن‌ها

7- تهیه و ارائه فهرست نیازمندی‌های مرکز و ارائه بازخورد به ریاست دانشکده

8- تهیه و گردآوری فیلم و CDهای آموزشی جهت استفاده دانشجویان

9- نظارت و راهنمایی دانشجویان به هنگام تمرین مهارت‌های بالینی

10- مراقبت و نگهداری دقیق مولاژها

11- پیگیری درخواست‌های داده شده

12- هماهنگی با اداره آموزش و مدیران گروه‌ها

13- اعلام برنامه کلاس‌های پراتیک به دانشجویان از طریق برد آموزش مرکز

14- نظارت بر تشکیل کلاس‌های پراتیک در زمان مقرر

15- ارائه پیشنهادات در جهت ارتقاء کمی و کیفی شرایط آموزش بالینی به معاونت آموزشی

معرفی کارشناس:

خانم سارا صدیقی

شرح وظایف :
1.هماهنگی با واحد آموزش و مدیران گروه‌ها
2. تهیه و تدوین طرح درس، برنامه‌ریزی کلاسی، برنامه زمانبندی تمرینات آزاد و فرم حضور و غیاب دانشجویان و هم چنین گروه‌بندی دانشجویان جهت دروسی که مسئولیت برگزاری آن‌ها با مرکز مهارت‌های بالینی میباشد.
3. اعلام برنامه کلاس‌های عملی به دانشجویان
4. نظارت بر تشکیل کلاس‌های پراتیک در زمان مقرر
5. آموزش مهارت‌های پایه به دانشجویان رشته‌های پرستاری، اتاق عمل، فوریت پزشکی و هوشبری
6. مشارکت و همکاری در انجام پروژه‌های پژوهشی
7. مشارکت در اجرا و برگزاری کارگاه‌های آموزشی
8. مشارکت در برگزاری آزمون آسکی
9. مدیریت منابع ( تجهیزات، زمان و فضا )
10. ساماندهی انبار تجهیزات
11. گردآوری فیلم‌های آموزشی جهت استفاده‌ی دانشجویان    
12. اعلام قوانین مرکز مهارت‌های بالینی به دانشجویان و اساتید و نظارت بر پیروی از آن‌ها
13. مراقبت و نگهداری از تجهیزات مرکز
14. آشنایی با نحوه‌ی استفاده از مولاژها و تجهیزات آموزشی و همچنین آموزش به اساتید درمورد نحوه‌ی صحیح استفاده از آن‌ها
15. نظارت بر استفاده‌ی صحیح از مولاژها و تجهیزات مرکز و کنترل تجهیزات از نظر تعداد و سلامت در بازه‌های زمانی معین و گزارش هرگونه مفقودی و یا خرابی به مسئول مرکز
16. تهیه‌ی وسایل کمک آموزشی از قبیل تابلو، پوستر و ... جهت یادگیری دانشجویان
17. نیازسنجی دانشجویان در زمینه‌ی آموزشی و اقدام جهت رفع نیازها
18. اعلام کمبودهای مرکز به مسئول مرکز
19. همکاری و هماهنگی در امانت دادن تجهیزات آموزشی به دانشجویان و سایر واحدهای دانشکده و همچنین پیگیری باز پس گرفتن وسایل
20. برآورد اقلام مصرفی مورد نیاز قبل از شروع ترم تحصیلی و پیگیری خرید آن‌ها 
21. نظارت بر حفظ و پاکیزگی محیط