معرفی کارشناسان مرکز

تعداد بازدید:۷۳

نام و نام خانوادگی: خانم فاطمه حقیقت دوست

مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

ایمیل:h.fa091@gmail.com

نام و نام خانوادگی: آقای مسعود پیروز ارجمندی

مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

ایمیل:m.p_arjomandi@yahoo.com

آدرس: ساوه،بلوار نماز، بعد از ساختمان دادگاه های عمومی و انقلاب اسلامی، اولین خروجی ، ساختمان پردیس دانشکده علوم پزشکی ساوه، طبقه همکف، لاین اداری، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

شرح وظایف:


لینک دانلود فایل