کمیته آنالیز آزمون

تعداد بازدید:۷۸
ردیف اعضا سمت
1

دکتر مرتضی همت

معاونت آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی
2

دکتر یلدا ملک زادگان

مدیر مرکز مطالعات
3

دکتر نعمت‌اله عزیزی

مدیر آموزش
4

سرکار خانم مولود میاهی

مسئول واحد