واحد استعدادهای درخشان و المپیاد

تعداد بازدید:۵۱۹

مسئول واحد استعدادهای درخشان:

خانم مولود میاهی

هیات علمی آمار زیستی

اعضای کمیسیون حمایت از استعدادهای درخشان

ردیف

اعضا

سمت

1

دکتر امیر قادی پاشا

ریاست دانشکده

2

دکتر مرتضی همت

معاونت آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی

3

دکتر یلدا ملک زادگان

مدیر مرکز مطالعات

4

دکترنعمت اله عزیزی

مدیر آموزش

5

آقای سید غلامرضا شبیبی

مدیر امور فرهنگی

6

خانم مولود میاهی

مدیر واحد استعدادهای درخشان و المپیاد

7

دکترنیره باغچقی

عضو هیات علمی

8

دکترپریسا حسینی

عضو هیات علمی