معرفی کمیته دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی

تعداد بازدید:۱۰۱۹

مسئول واحد: خانم دکتر پریسا حسینی کوکمری

دبیر کمیته: خانم نیلوفر مالکی دانشجوی رشته بهداشت عمومی

عضو فعال کمیته: خانم رقیه افشار، دانشجوی رشته اتاق عمل

اهداف:

  • هدفمندسازی و فراهم کردن زمینه‌های پژوهش در آموزش برای تمام دانشجویان
  • گسترش نوآوری و کارآفرینی
  • شکوفایی استعدادهای دانشجویان در زمینه‌های مختلف
  • نظام‌مند کردن حضور موثر در مجامع علمی بین‌المللی
  • گسترش روابط عمومی و انتشارات

شرح وظایف:

این کمیته در راستای رسالت کلی و در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی در موارد زیر فعالیت می‌نماید:


لینک دانلود فایل