مشاوره

تعداد بازدید:۲۱۲

واحد برنامه‌ریزی درسی دانشکده علوم پزشکی ساوه در خصوص برنامه ریزی درسی از جمله کوریکلوم، طرح دوره‌ها و طرح درس آماده ارائه مشاوره به اعضای محترم هئیت علمی می باشد. جهت درخواست مشاوره لازم هست فرم دریافت مشاوره تکمیل گردد. پس از بررسی درخواست، زمان و ساعت مشاوره متعاقبا از طریق ایمیل اطلاع داده خواهد شد.

جهت دریافت فرم درخواست کلیک نمایید.


لینک دانلود فایل