اخبار - آرشیو

برگزاری آزمون غربالگری درون دانشگاهی چهاردهمین المپیاد دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشوری

برگزاری آزمون غربالگری درون دانشگاهی چهاردهمین المپیاد دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشوری

آزمون غربالگری درون دانشگاهی چهاردهمین المپیاد دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشوری، با شرکت ۱۹ نفر از دانشجویان دانشکده علوم پزشکی ساوه در ۴ حیطه المپیاد برگزار شد.

ادامه مطلب