اخبار

افتتاح پنجاه و ششمین دفتر یوسرن در دانشگاه علوم پزشکی ساوه

افتتاح پنجاه و ششمین دفتر یوسرن در دانشگاه علوم پزشکی ساوه

پنجاه و ششمین دفتر یوسرن به صورت مجازی با حضور دکتر نیما رضایی ریاست و موسس شبکه جهانی یوسرن، معاونت تحقیقات و فناوری، سرپرست مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش در دانشکده علوم پزشکی ساوه افتتاح شد.

ادامه مطلب
برگزاری آزمون غربالگری درون دانشگاهی چهاردهمین المپیاد دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشوری

برگزاری آزمون غربالگری درون دانشگاهی چهاردهمین المپیاد دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشوری

آزمون غربالگری درون دانشگاهی چهاردهمین المپیاد دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشوری، با شرکت ۱۹ نفر از دانشجویان دانشکده علوم پزشکی ساوه در ۴ حیطه المپیاد برگزار شد.

ادامه مطلب