اسلاید شو مرکز مطالعات

برگزاری جلسه کارگروه های دبیرخانه تعالی ، عدالت و بهره وری

برگزاری جلسه کارگروه های دبیرخانه تعالی ، عدالت و بهره وری

دوشنبه بیستم فروردین ۱۴۰۳ جلسه کارگروه های دبیرخانه تعالی ، عدالت و بهره وری با حضور سرکار خانم دکتر ارجی سرپرست محترم آموزش ، سرکارخانم دکتر ملک زادگان مدیر مرکز مطالعات و مسوولین کارگروه ها در سالن جلسات معاونت آموزشی تشکیل شد و در مورد hop و برنامه عملیاتی سال جدید ، تصمیماتی اتخاذ گردید.

ادامه مطلب