معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج برگزار می کند:

تعداد بازدید:۲۱
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج برگزار می کند:

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج برگزار می کند: کارگاه "اخلاق در کار با حیوانات آزمایشگاهی" 
تاریخ 3 بهمن ماه 1402 از ساعت 20-22 
لینک برگزاری:
http://webc.yums.ac.ir/research در بستر Adobe Connect


نظر شما :