وبینار آموزشی"سلامت معنوی در نظام آموزش"

تعداد بازدید:۲۴
وبینار آموزشی"سلامت معنوی در نظام آموزش"

کارگروه اخلاق، سلامت معنوی و تعهد حرفه ای  دانشگاه علوم پزشکی سبزوار با همکاری مرکز مطالعات و توسعه آموزش برگزار می‌کند:

"وبینار سلامت معنوی در نظام آموزش"

زمان: چهارشنبه مورخ 1402/09/01 ساعت 12 لغایت 14

مدرس: دکتر فرزاد دهقانی، استادیار دانشگاه حکیم سبزواری، پژوهشگر دین و سلامت کل نگر


نظر شما :