دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار می‌کند:

مجموعه سمپوزیوم‌های تخصصی آموزش پزشکی با طعم شواهد AMEE
تعداد بازدید:۲۷
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار می‌کند:

دانشکده آموزش پزشکی و فناوری‌های یادگیری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در راستای ارتقای توانمندی‌های اساتید در نظر دارد برنامه‌های آموزشی با موضوعات متنوع و متناسب با روندهای به روز در حوزه آموزش علوم پزشکی و فناوری‌های یادگیری را با حضور اساتید مجرب و متخصص با عنوان کلی آموزش پزشکی با طعم شواهد AMEE ، درجهت مرتفع نمودن نیازهای اساتید و مدرسان با هدف نهایی بهبود فرآیندهای یاددهی و یادگیری، در قالب سمپوزیوم‌های ماهانه برگزار نماید. 


پوستر معرفی کلی سلسله برنامه های مدون تا پایان سال 1402


 


نظر شما :