دوره توانمندسازی کارگروه اخلاق، سلامت معنوی و تعهد حرفه‌ای دانشگاه علوم پزشکی گلستان

تعداد بازدید:۲۷۵
دوره  توانمندسازی کارگروه اخلاق، سلامت معنوی و تعهد حرفه‌ای دانشگاه علوم پزشکی گلستان

در راستای عملیاتی نمودن بخشی از شاخص‌های برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری در آموزش علوم پزشکی به استحضار می‌رساند؛ کارگروه اخلاق، سلامت معنوی و تعهد حرفه‌ای دانشگاه علوم پزشکی گلستان در نظر دارد وبینارهایی را به ترتیب جدول ذیل در سال جاری برگزار نماید.
آدرس سامانه برگزاری:  https://cmelearn.ir
 

ردیف عنوان تاریخ ساعت  مدرس
1 اخلاق در آموزش 1402/07/29 13-14 دکتر لیلا جویباری
2 سلامت معنوی در دانشگاه ها و مراکز آموزشی درمانی 1402/08/27 13-14 دکتر لیلا جویباری
3 شایستگی اخلاقی 1402/09/18 13-14 دکتر لیلا جویباری
4 متارکه اخلاقی 1402/10/23 13-14 دکتر لیلا جویباری
5 پایش اخلاق، سلامت معنوی و تعهد حرفه ای 1402/11/14 13-14 دکتر لیلا جویباری
6 اخلاق در تحقیقات کیفی و آموزش پزشکی 1402/12/12 13-14 دکتر لیلا جویباری

 


نظر شما :