کار آفرینی و کسب کارهای دانش بنیان

تعداد بازدید:۳۷۸

مسئول کارگروه:

دکتر میثم رحمانی کتیگری

شاخص های پایش:

 


لینک دانلود فایل