پاسخگویی اجتماعی و عدالت آموزشی

تعداد بازدید:۱۲۶۳

مسئول کارگروه :

دکتر پریسا حسینی

جهت دریافت گزارش عملکرد دانشکده در حوزه پاسخگویی اجتماعی کلیک فرمایید.

شاخص های پایش:


لینک دانلود فایل