مطالب مرتبط با کلید واژه

نامه های


آیین نامه های نخبگان

شیوه‌نامه شناسایی و پشتیبانی از برگزیدگان ادبی‌ کشور شیوه‌نامه پشتیبانی از فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور در سال تحصیلی 99-1398 آیین‌نامه اعطای جایزه‌های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر راهنمای اعطای جایزه‌های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد ...