شرایط عضویت

تعداد بازدید:۳۸۳

این کمیته شامل دانشجویان فعال و علاقه مند به فعالیت در عرصه توسعه آموزش است که حائز شرایط زیر می‌باشند:

  • علاقه مندی به فعالیت های توسعه آموزشی (سابقه همکاری با مراکز مطالعات و دفاتر توسعه آموزش یا همکاری در طرح‌های پژوهش در آموزش یا داشتن ایده‌های نو برای ارتقای آموزش و ...)
  • احراز معدل حداقل 14 در آخرین نیمسال تحصیلی قبل از درخواست عضویت و حفظ حداقل معدل برای تداوم عضویت
  •  عدم سوء رفتار حرفه‌ای به تأیید معاونت آموزشی دانشکده محل تحصیل دانشجو
  • شایستگی از لحاظ آموزشی
  •  متعهد به اخلاق پژوهشی و رعایت اصول پژوهشی
  •  احساس مسؤولیت در قبال کمیته و اعضای آن
  •  پایبندی به ارزشها و اصول فرهنگی و اجتماعی
  •  تلاش در جهت شکوفا کردن استعدادهای خود در زمینه‌های

جهت عضویت در کمیته دانشجویی توسعه آموزش کلیک فرمایید.