شرایط عضویت

تعداد بازدید:۱۶۱

این کمیته شامل دانشجویان فعال و علاقه مند به فعالیت در عرصه توسعه آموزش است که حائز شرایط زیر می‌باشند:

  1. علاقه مندی به فعالیت های توسعه آموزشی (سابقه همکاری با مراکز مطالعات و دفاتر توسعه آموزش یا همکاری در طرح‌های پژوهش در آموزش یا داشتن ایده‌های نو برای ارتقای آموزش و ...)
  2. احراز معدل حداقل 14 در آخرین نیمسال تحصیلی قبل از درخواست عضویت و حفظ حداقل معدل برای تداوم عضویت
  3.  عدم سوء رفتار حرفه‌ای به تأیید معاونت آموزشی دانشکده محل تحصیل دانشجو
  4. شایستگی از لحاظ آموزشی
  5.  متعهد به اخلاق پژوهشی و رعایت اصول پژوهشی
  6.  احساس مسؤولیت در قبال کمیته و اعضای آن
  7.  پایبندی به ارزشها و اصول فرهنگی و اجتماعی
  8.  تلاش در جهت شکوفا کردن استعدادهای خود در زمینه‌های