معرفی واحد برنامه ریزی درسی

تعداد بازدید:۸۹۴

مسئول واحد: خانم دکتر فهیمه آق

کارشناس واحد: خانم فاطمه حقیقت دوست

واحد برنامه ریزی درسی یکی از واحد های مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی بوده ودارای وظایف ذیل می باشد:


لینک دانلود فایل