معرفی سرپرست و اهداف دفتر استعداد درخشان

تعداد بازدید:۴۵۲

نام و نام خانوادگی: خانم مولود میاهی

مدرک تحصیلیکارشناسی ارشد آمار زیستی

پیرو مصوبه502 مورخ1381/05/22 شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر تشکیل شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پایه های اولیه تشکیل شورای مذکور در وزارت متبوع پی ریزی شد و واحد استعدادهای درخشان در همین تاریخ فعالیت خود را در دانشگاه های علوم پزشکی کشور آغاز کرد.

سابقه مرکز استعدادهای درخشان دانشکده علوم پزشکی ساوه

با تاکید وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مبنی بر شناسایی و حمایت از دانشجویان با استعداد درخشان کمیته ای مربوط به این وظیفه در سال 1393 در مرکز توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی ساوه تشکیل شد. در ابتدا این کمیته فعالیت های خود را بر روی تعاریف و نحوه شناسایی دانشجویان با استعداد درخشان متمرکز نمود.

اهداف کلی

 • تعیین تعاریف مفهومی در رابطه با استعداد های درخشان
 • تعیین راهکار جهت شناسایی دانشجویان استعداد درخشان 
 • تعیین راهکار جهت پرورش دانشجویان با استعدادهای درخشان
 • تعیین راهکار جهت استفاده از دانشجویان با استعدادهای درخشان
 • تلاش در جهت رشد و پویایی هرچه بیشتر دانشجویان استعداد درخشان
 • تلاش در جهت ارتقاء آموزش علوم پزشکی دانشگاه با محوریت فعالیتهای دانشجویی

اهداف اختصاصی

 • شناسایی استعدادهای درخشان دانشکده علوم پزشکی ساوه
 • تلاش در جهت ارتقاء آموزش دانشجویان استعداد درخشان و ارائه تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی به ایشان
 • تلاش در جهت بکارگیری دانشجویان در جهت شناسایی و رفع نواقص آموزشی دانشکده
 • تعامل با اعضای هیات علمی و دانشجویان جهت حل مشکلات آموزشی
 • تلاش در جهت ایجاد جو نشاط و شادابی در دانشگاه با تقویت فعالیتهای هدفمند دانشجویی
 • توانمند سازی دانشجویان با استفاده از برگزاری کارگاهها و جلسات آموزشی
 • استفاده از تکنولوژیهای برتر جهت انتشار و در دسترس قرار دادن اخبار و مطالب علمی جهت استفاده دانشجویان

شرح وظایف مرکز استعدادهای درخشان


لینک دانلود فایل