چشم انداز

تعداد بازدید:۴۷۳

 

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ساوه نیز از سال 1392به عنوان یکی از مدیریت های معاونت آموزشی دانشگاه مشغول فعالیت شده و مسوولیت ارتقای کیفیت آموزش علوم پزشکی و انجام مطالعات در زمینه آموزشی را بر عهده دارد و بر اساس آیین نامه های ابلاغی از سوی وزارت متبوع به انجام وظایف و فعالیت های اصلی خود به شرح زیر می پردازذ:

چشم انداز:

این مرکز از طریق همکاری با وزارتخانه و دانشگاههای علوم پزشکی و سایر مراکز توسعه آموزش پزشکی ارتقاء روز افزون کیفیت آموزش پزشکی را محقق سازد، علاوه بر این با پژوهش و توسعه مستمر در زمینه آموزش پزشکی می کوشد تا مسیر ارائه خدمات بهداشتی و درمانی با کیفیت را با تربیت پرسنلی متعهد، با اخلاق و پژوهشگر هموار سازد.

شرح وظایف:

 


لینک دانلود فایل