اعضای کمیته دانشجویی

تعداد بازدید:۳۶۸

 

ردیف

اعضا

سمت

1

دکتر یلدا ملک زادگان

مدیر مرکز مطالعات

2

دکتر پریسا حسینی

مسئول واحد کمیته دانشجویی توسعه آموزش

3

نیلوفر مالکی

دبیر کمیته- بهداشت عمومی

4

رقیه افشار

عضو فعال- اتاق عمل

5

ایلیا قطب تحریری

پزشکی

6 اکرم السادات نکوئی

پزشکی

7 علی اسحاقی

پزشکی

8 سید محمدامین محمودی

پزشکی

9 امیرحسین قاسمی

بهداشت عمومی

10 مبینا بیاتلی

بهداشت عمومی

11 زهرا جوادی

بهداشت حرفه ای

12 فاطمه هدیه لو

بهداشت حرفه ای

13 پارسا سمیعی

بهداشت محیط

14 امیرعرشیا شمشیری

بهداشت محیط

15 مهران بیگ زاده

فوریت های پزشکی

16 مهران سبزعلیپور

فوریت های پزشکی

17 علیرضا سمیعی

فوریت های پزشکی

18 اشکان کاووسی

فوریت های پزشکی

19 نگار تبری

اتاق عمل

20 مبینا تیموری

پرستاری

21 محمد حمیدی

پرستاری

22 مبینا اسماعیلی

فناوری اطلاعات سلامت

23 لیلا خسروی

فناوری اطلاعات سلامت

24 ام البنین ایران پور

مامایی

25 زهرا خدابخشی

مامایی

26 امیرحسین خاکباز

هوشبری

27 مجتبی زارع

هوشبری