اعضاء کمیته آموزش مجازی

تعداد بازدید:۲۳۵

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

رشته

مرتبه

1

دکتر مرتضی همت

معاون آموزشی تحقیقات و دانشجویی، فرهنگی

فناوری اطلاعات سلامت

استادیار

2

 دکتر  نعمت الله عزیزی

مدیر آموزش و تحقیقات

سلامت در بلایا

استادیار

3

دکتر گلی  ارجی

مدیر مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

فن آوری اطلاعات سلامت

استادیار

4

دکتر رضا نعمتی

هیئت علمی

بهداشت محیط

استادیار

7

مهسا وفایی فر

کارشناس مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

میکروب شناسی بالینی

کارشناس