معرفی کارشناس واحد برنامه ریزی

تعداد بازدید:۲۳۵

خانم مهسا وفایی فر

مسئول واحد برنامه ریزی آموزشی (Lesson plan)

شماره تماس:08642343395-داخلی118

کارشناس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

ساعات ارائه مشاوره واحد EDC برای تهیه طرح درس و طرح دوره ساعت 10 تا 12 روزهای سه شنبه و چهارشنبه می باشد.