لیست کارگاه ها

تعداد بازدید:۵۱۵

لیست کارگاههای برگزار شده در سال 1399

 

لیست گارگاههای برگزار شده در سال 1401

ردیف نام کارگاه مدرس تاریخ برگزاری نحوه برگزاری
1 دور چهارم برنامه طاها در کلان منطقه 6 اساتید منتخب از دانشگاه های کلان منطقه6  5 مرداد ماه تا 9 شهریورماه 1401 مجازی
2 دور پنجم برنامه طاها در کلان منطقه 6 اساتید منتخب از دانشگاه های کلان منطقه6  3 تا 25 اسفندماه 1401 مجازی
3 آشنایی با پاسخگویی اجتماعی دکتر سمیرا علیرضائی 1401/09/15 حضوری
4 آشنایی با مطالعات و تحقیقات در زمینه عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دکتر علی منتظری 1401/10/03 حضوری
5 آشنایی با سامانه فرادید خانم میاهی و آقای مهندس میرزاخانی 1401/10/05 حضوری
6 مبانی آمار کاربردی (مقدماتی) خانم میاهی 1401/10/18 حضوری
7 اخلاق در انتشار آثار پژوهشی دکتر مجیدرضا خلج زاده 1401/10/19 حضوری
8 آشنایی با استانداردهای دوره پزشکی عمومی دکتر گلی ارجی 1401/10/28 حضوری
9 آشنایی با قوانین و آیین نامه های مرتبط و شرح وظایف هیات علمی دکتر مرتضی همت- دکتر گلی ارجی 1401/12/15 حضوری
10 برنامه ریزی آموزشی دکتر سمیرا علیرضایی- دکتر گلی ارجی 1401/12/09 حضوری
11 آشنایی با نرم افزار EndNote دکتر مرتضی همت 1401/12/05 حضوری
12 مرور سیستماتیک و متآنالیز دکتر پیام کبیری

1401/09/28

1401/09/29

حضوری

 

لیست کارگاههای برگزار شده در سال 1402

ردیف نام کارگاه مدرس تاریخ برگزاری نحوه برگزاری
1  آشنایی با آیین نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی دکتر مرتضی همت 1402/02/19 حضوری
2 آشنایی با نرم افزار EndNote و EndNoteWEB دکتر مرتضی همت 1402/02/19 حضوری
3 دانش پژوهی آموزشی مقدماتی دکتر گلی ارجی- دکتر سمیرا علیرضایی 1402/04/28 حضوری
5  داوری و نقد کارآمد مقالات دکتر پیام کبیری 1402/04/14 حضوری
6  چگونه اثریخشی پژوهش خود را افزایش دهیم؟ دکتر پیام کبیری 1402/04/07 حضوری
7 کارگاه آشنایی با مرکز رشد فناوری سلامت و فرایند آن     دکتر میثم رحمانی 1402/04/24 حضوری
8 دانش پژوهی آموزشی پیشرفته دکتر گلی ارجی- دکتر سمیرا علیرضایی 1402/06/01 حضوری
9 مهارت‌های تدریس انگیزشی دکتر مریم سعیدی 1402/06/22 حضوری
10 همگرایی استاد و دانشجو دکتر هدی احمری طهران 1402/06/27 مجازی
11 روشهای تدریس پیشرفته و بالینی دکتر هدی احمری طهران 1402/08/22 حضوری
12 مدیریت کلاس دکتر هدی احمری طهران 1402/08/23 حضوری