معرفی واحد پژوهش در آموزش

تعداد بازدید:۴۳۱

واحد پژوهش در آموزش یکی از زیر مجموعه های مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی است که رسالت اصلی این واحد، تلاش در جهت ارتقاء کمی و کیفی فعالیت های پژوهشی در زمینه آموزش می باشد. با توجه به اینکه فرایند آموزش نقش محوری و مهمی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی دارد بنابراین انجام پژوهش در حوزه آموزش علوم پزشکی در کنار سایر وظایف از جمله وظایف آموزشی، اجرایی، ارائه خدمات درمانی و... از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این واحد در راستای کمک به شناخت و تحلیل مسایل نظام آموزشی، طراحی و ارزشیابی مداخلات آموزشی، ترغیب و گسترش اجرا و به کارگیری طرح های کاربردی پژوهش در زمینه آموزش پزشکی و ایجاد تحرک و انسجام بخشیدن به فعالیت های پژوهشی (با توجه به نیازسنجی صورت گرفته و اولویت های پژوهشی مرکز) و تامین منابع وایجاد تسهیلات مالی در جهت انجام پژوهش ها، فعالیت های پژوهشی مختلفی در دست اقدام دارد.
 

برنامه ها و اهداف واحد پژوهش در آموزش:

  • تلاش در جهت گسترش فرهنگ پژوهش در آموزش در بین اعضای هئیت علمی و دانشجویان
  • نیازسنجی و تعیین اولویت های پژوهش در آموزش
  • اصلاح روند تصویب پروپوزال، بررسی گزارش نهایی و کاربست طرح های پژوهش در آموزش و اطلاع رسانی در سایت مرکز
  • تصویب طرح های پژوهش در آموزش
  • اتخاذ سیاست هایی جهت تسهیل فرایند تصویب طرح های ارائه شده در زمینه مستائل آموزشی
  • برنامه ریزی سیاست های تشویقی برای مجریان این طرح ها
  • اتخاذ سیاستهایی جهت جذب پژوهشگران به سمت پژوهش در آموزش منطبق با اولویت ها
  • هدایت پایان نامه های با موضوعات حوزه آموزش پزشکی وتلاش در جهت سوق پایان‌نامه‌های دانشجویی در راستای مداخلات آموزش پزشکی
  • کمک به ارتقاء سطح دانش ومهارت‌های مربوط به آموزش در اعضاء هیئت علمی

مسئول واحد: دکتر گلی ارجی

کارشناس واحد: آقای مسعود پیروز ارجمندی