کمیته دانش پژوهی

تعداد بازدید:۴۶۶

سامانه ملی فعالیت‌های نوآورانه وزارت بهداشت، فعالیت‌های نوآرانه آموزشی را در دو سطح دانشگاهی و کشوری هدایت، ارزیابی، شناسایی و منتشر می‌نماید.

سامانه ملی فعالیت‌های نوآورانه وزارت بهداشت به سه منظور قابل بهره برداری می‌باشد:

۱- ثبت، هدایت و ارزشیابی فعالیت‌های نوآورانه، دانشوران و دانش پژوهی آموزشی
۲- ذخیره، آرشیو، انتشار و به اشتراک گذاری منابع آموزشی ارزشیابی شده در سطح دانشگاهی و ملی
۳- قابلیت جستجو و بازیافت و دسترسی به منابع آموزشی در سطح دانشگاهی و ملی

درصورت تمایل به اطلاع از سایر فعالیت‌های دانش پژوهی انجام شده در دانشگاهی و کشوری به سامانه ملی فعالیت‌های نوآورانه وزارت بهداشت به آدرس http://meded.behdasht.gov.ir مراجعه نمائید سپس در قسمت جستجو بر اساس عنوان می‌توانید جستجو کرده و فعالیت‌های دانش پژوهی آموزشی که در این دانشگاه و سایر دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور صورت گرفته ملاحظه نمائید


چنانچه تمایل داشته باشید فعالیت دانش پژوهی آموزشی خود را که براساس معیارها گلاسیک صورت گرفته از طریق سامانه ملی فعالیت‌های نوآورانه وزارت بهداشت برای داوری ارسال نمائید:

۱- به آدرس http://meded.behdasht.gov.ir مراجعه کنید.

۲- بر روی گزینه ثبت نام کلیک فرمایید.

۳- برای ارسال فعالیت در منوی سمت راست بر روی گزینه پروپوزال نوآورانه / ارزشیابی دانش پژوهانه کلیک کرده و فعالیت نوآورانه خود را ارسال نمائید.

۶- فعالیت ارسالی شما به کارتابل نماینده دانشگاه ارسال می‌شود و فعالیت ارسالی جهت کارشناسی و داوری (هر فعالیت توسط دو داور بررسی می‌گردد) ارسال خواهد شد پس از ارائه نتایج داوری فعالیت مذکور جهت بررسی نهایی به کمیته دانشگاهی دانش پژوهی ارسال می‌گردد. در صورت تصویب یا عدم تصویب فعالیت نامه مربوطه به معاونت آموزشی دانشکده مربوطه ارسال خواهد گردید. همچنین نتیجه نهایی از طریق سامانه قابل رؤیت می‌باشد.