اولین کنگره فن آوری و کسب و کارهای دانش بنیان در بستر سلامت

تعداد بازدید:۵۸
اولین کنگره فن آوری و کسب و کارهای دانش بنیان در بستر سلامت

کلان منطقه ۶ آمایش کشور برگزار می کند: اولین کنگره فن آوری و کسب و کارهای دانش بنیان در بستر سلامت  در اسفند ۱۴۰۲

محورهای کنگره: 
محور اصلی:

 • آموزش و پژوهش در فناوری، کارآفرینی در کسب و کارهای دانش بنیان در بستر سلامت
 • فناوری ساخت در تجهیزات سلامت محور

محورهای فرعی:

 • بخش آموزش
 • سلامت دیجیتال
 • هوش مصنوعی در فناوری یادگیری ماشینیشبیه سازی
 • بازی سازی
 • اینترنت اشیاء
 • شبکه حسگر بی سیم بدن
 • نرم افزارهای آموزشی
 • حکمرانی داده در سیستم سلامت
 • سیستم های خبره در زمینه دارو
 • بلاک چین در جهت امنیت داده ها
 • فناوری های نوین در پاسخگویی اجتماعی
 • پایان نامه و طرح های اتمام یافته محصول محور

زمان برگزاری: اسفند ماه 1402 استان زنجان؛ شهر زنجان

دبیرخانه مرکزی کنگره: دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دبیرخانه معاونت آموزشی


نظر شما :